Anna KonarskaAnna Konarska jest absolwentką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji). Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, a następnie została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Krakowie. Od 1 października 2013 roku jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Przez wiele lat współpracowała z cenionymi i doświadczonymi adwokatami, radcami prawnymi i doradcami podatkowymi. Posiada szerokie doświadczenie z zakresu obsługi klientów indywidualnych, a także współpracy z fundacjami, stowarzyszeniami oraz przedsiębiorstwami z rozmaitych sektorów i branż gospodarki. Specjalizuje się w prawie procesowym.

Od kilku lat prowadzi szkolenia – w szczególności z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych oraz prawa gospodarczego. Posiada tytuł certyfikowanego Project Managera/kierownika projektów prawniczych (metoda TenStep).

 Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim. 

 

 

PAULINA ZABOROWSKA

Paulina Zaborowska - praktykant, studentka IV roku prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym uczelni. Jest członkiem dwóch kół naukowych. Przedmiotem jej zainteresowań jest prawo cywilne oraz gospodarcze, zarówno prywatne jak i publiczne.