Na początek czytelnikowi należą się pewne wyjaśnienia odnośnie do tak długiej przerwy w moim blogowaniu. Mianowicie niespełna dwa lata temu moja rodzina powiększyła się o pewną uroczą, acz niesforną młodą damę, na skutek czego czas i zapał niezbędne do prowadzenia tego bloga uległy czasowo drastycznemu ograniczeniu. Jakby to nie brzmiało w ustach adwokata – są ważniejsze rzeczy w życiu, niż prawo :) Obiecuję, że z czasem postaram się nadrobić zaległości.

Czytaj więcej: MAMA W TODZE 

Problem, który chciałabym poruszyć w niniejszym artykule niezbyt często przyciąga zainteresowanie massmediów, a szkoda, gdyż na dobrą sprawę może dotknąć każdego z nas. Na hasło „osoba z wyrokiem” bardzo często przychodzą na myśl negatywne skojarzenia. Bezrefleksyjnie szufladkujemy skazanego jako członka społeczeństwa, który nie przestrzega prawa i mamy tendencję traktować go z wielkim dystansem we wszelkich relacjach społecznych.

Czytaj więcej: CZŁOWIEK Z WYROKIEM 

handelludzmiZapraszam do dyskusji na temat artykułu na stronie: http://annakonarska.blogspot.com/2014/06/czowiek-towarem.html

 

Handel ludźmi, pomimo iż potępiany jest przez liczne akty prawne o charakterze międzynarodowym, w dzisiejszej rzeczywistości staje się coraz bardziej rozpowszechnionym procederem. Jest to bardzo szerokie zagadnienie, które zawiera w sobie szereg zjawisk nie tylko o charakterze prawnym, lecz także społecznym i psychologicznym. Owa problematyka jest jak widać bardzo złożona, dlatego w tym artykule pozwolę sobie skupić się na kilku wybranych kwestiach.

Do polskiego Kodeksu Karnego definicję handlu ludźmi oraz niewolnictwa wprowadzono ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o zmianie ustawy Kodeks Karny, ustawy o Policji, ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks Karny oraz ustawy Kodeks postępowania karnego.

Czytaj więcej: Człowiek towarem!

pomocyZapraszam do dyskusji na temat artykułu na stronie:
http://annakonarska.blogspot.com/2014/01/dramat-ukryty-w-statystykach.html
 
W ostatnim czasie środki masowego przekazu, w tym również prasa brukowa, dużo uwagi poświęcają  kwestii lawino rosnącej liczby samobójstw popełnianych przez Polaków.
 
Policyjne statystyki wskazują, że w 2012 roku 5791 osób targnęło się na swoje życie, przy czym w 4177 przypadkach próby samobójcze zakończyły się powodzeniem. Z powyższych statystyk wysuwa się niestety dość smutny obraz kondycji naszego społeczeństwa. Eksperci, w tym m.in. psychologowie i psychiatrzy, biją na alarm, że stan zdrowia psychicznego Polaków jest z roku na rok coraz gorszy. Zwracają oni uwagę, że ludzie coraz częściej nie radzą sobie z rzeczywistością, która dotyczy nie tylko ich życia rodzinnego, ale również środowiska pracy, kwestii ekonomicznych, czy pozycji społecznej (m.in. bieda, wykluczenie). Jest to zbyt szerokie i wielowątkowe zagadnienie, aby móc w tym krótkim artykule w sposób dokładny je omówić, jednakże chciałabym przynajmniej zwrócić uwagę na pewne kwestie.

Czytaj więcej: Dramat ukryty w statystykach

 
Zapraszam do dyskusji na temat artykułu na stronie: 
 
Coraz częściej w środkach masowego przekazu można usłyszeć, iż w polskich sądach
ojcowie czują się dyskryminowani, traktowani wręcz jako rodzice gorszej kategorii. Wielu z nich wierzy, że z racji samego faktu bycia mężczyzną są w postępowaniu sądowym postawieni na z góry przegranej pozycji.
 
Z całą pewnością na taki wizerunek polskiego sądownictwa w oczach ojców wpływa, wiele czynników – począwszy od samej organizacji funkcjonowania sądów, poprzez procedury, a skończywszy na mało obiektywnym czynniku, jakim jest mentalność ludzka.
 

Czytaj więcej: Sądy (nie) dla ojca?

Zapraszam do dyskusji na temat artykułu na stronie: 
http://annakonarska.blogspot.com/2013/11/ale-z-ciebie-ofiara.html

Zgodnie z kodeksem karnym odpowiedzialności karnej podlega ten kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. Kara obostrzona przewidziana jest przez ustawodawcę w przypadku popełnienia ww. czynu połączonego ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa (czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do 10 lat). Jeżeli następstwem popełnionego czynu jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawcy grozi kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat. 

Czytaj więcej: "Ale z ciebie ofiara"

dziewczyny bij

Zapraszam do dyskusji na temat artykułu na stronie: http://annakonarska.blogspot.com/2013/10/dziewczyny-bija.html

Ostatnio coraz częściej w mediach i środkach masowego przekazu można usłyszeć o przestępstwach popełnianych przez nieletnie dziewczyny. Policyjne statystyki wskazują, iż ,,problemy z prawem” miewają dziewczyny coraz młodsze, a ich zachowanie w stosunku do ofiar staje się coraz bardziej brutalne. Dziewczęta w swej agresji często nie ustępują chłopcom znajdującym się w tym samym przedziale wiekowym.

Czytaj więcej: Dziewczyny biją